Al aktivitet i VMK indstillet indtil videre!!!

Grundet CORONA virus, er vi af Vallensbæk Kommune blevet opfordret til IKKE at afholde nogen form for møder og sejladser før efter d. 13 April

Dette er foreløbigt, yderligere restriktioner kan fremkomme.

Hilsen Bestyrelsen