Diverse

Når man skal have bygget dampmaskine og kedel ind i sit modelskib vil der være behov for at købe lidt kobberrør og forskellige former for fittings. Her findes mange netbutikker hvor disse ting kan købes. Man skal være opmærksom på at hvis anlægget er købt i Europa vil der være metrisk gevind og rør, og er det købt i GB eller USA vil der være tomme gevind og rør. Det eneste man ellers har behov for er at kunne lodde de små cablainer på kobberrørerne, de fleste steder kan man lodde med almindelig loddetin, kun fra damptoppen til dampmaskinen skal det være en sølvlodning.

Fittings.

 Her er de tre vigtigste fittingstyper til rørsamlinger. De to kobberrør er 1/8″ ( 3,18 mm) og 5/32″ ( 3,97 mm). Gevindet på forskruningerne er 1/4″-40 ( fint gevind) eller 1/4″-32 ( groft gevind). De fleste dampanlæg er med 1/4″-40 gevind men hvis man har et anlæg fra Cheddar er der med 1/4″-32 gevind

Ventiler

Øverst er reguleringsventil til damptrykket fra Regner, den anvendes hvis der ikke er en indbygget dampreguleringsventil på dampmaskinen.

Til venstre en dampfløjte, det gør altid stor lykke når dampfløjten lyder og dampen vælter ud.

Til højre 2 forskellige ventiler til at åbne/lukke for vand eller damp.