Indkaldelse til Generalforsamling tirsdag den 6. december 2022 kl. 19.30 på Korsagergård

Kære medlemmer,

Tider er kommet til igen ses til GF.

Stedet: Korsagergård, Vejlegårdsvej 121, 2625 Vallensbæk.

Traditionen tro spiser vi kl.18.00 stegt flæsk med hvide kartofler og persillesovs.

Priser er 100,-kr, og tilmelding er bindene  for spisning. Tilmelding til mailto:formand@vmk-rc.dk eller sms til formand med ja tak stegt flæsk.

De tilmeldte er: ThomasR, ClausF, HansPR., SusanneZ., JanF, MogensK, CarstenP, JeanCG, OleK, MortenS, BendtR, EjnarH, HenningL, HansChr, Peerjan, BjørnChr., OveJ,

Dagsorden er som følge vores vedtægter:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Valg af en referent
 3. Valg af dirigent.
 4. Bestyrelsens mundtlige beretning
 5. Kassererens reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
 6. Fremlæggelse af budget
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Valg af formand eller kasserer. Formanden og kassereren vælges for to år, således at formanden vælges i lige år og kassereren i ulige år. (ThomasR. modtager genvalg)
 9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer som vælges for to år. Et medlem vælges samme år som formanden og to medlemmer samme år som kassereren. (HenningL. modtager genvalg)
 10. Valg af 1. og 2. samt evt. 3. suppleant. (BjørnChr. modtager ikke genvalg, OleK. modtager genvalg)
 11. Valg af revisor samt revisorsuppleant, som vælges for et år. (BentI. og HansPR. modtager genvalg)
 12. Indkomne forslag (p.t. ingen)
 13. Eventuelt

På Bestyrelsen vegne
Formand ThomasR