Skalahastighed

Som modelbygger bliver vi ofte kritiseret for, at vores skibe sejler med for stor hastighed, i forhold til den skala de er bygget i.Men i forbindelse med sejlads med modelskibe anvendes:

  • Skalahastighed eller
  • Bølgehastighed.

Hvis et stort skib i skala 1:200, f.eks. et krigsskib, skulle sejle med skalahastighed, ville det næsten ikke bevæge sig.

Dvs. der bliver ingen bovbølge på grund af vandets tykkelse.

Derfor bruger man til udregning af hastighed for modelskibe en metode, der kaldes for bølgehastighed.

Formel:

max hastighed i knob x 1,852 x 1000 = m/t
√ af skala
Eks. Torpedobåd i skala 1:32 med max. fart på 35 knob.

35 x 1,852 x 1000 =  11.452 m/t

√32

11.452 =   3,18 m/s.    Altså   31,8 m på 10 sek.
60 x 60
S/S Sct. Knud   skala 1:25 max hastighed 12 knob
12 x 1,852 x 1000 = 4.445 m/t
√ 25

4.445 =   1.2 m/s.   den skal altså sejle 12 m på 10 sek.
60 X 60

 Skalaberegner.

Hvis du vil have beregnet skalastørrelsen er der en skalaberegner her