RC-styring

Der er ikke den store forskel på, om man skal sejle med et el-drevet modelskib eller et med dampmaskine. Men der er dog den forskel, at for de fleste dampmaskiner med glider, skal der bruges 2 servoer. En til at regulere omdrejningerne og en til frem/bak funktionen. Det kan give problemer når man er ved at sejle ind i et andet skib, her kan man ikke bare trække styrepinden tilbage og tro at skibet standser og begynder at bakke, men lige huske hvilket anden betjeningsgreb der skal aktiveres for at få skibet til at bakke.

Det kan dog løses på en anden måde.

Puffin, en ocillerende dampmaskine ( en servo )

På denne maskine styres både omdrejninger og frem/bak af EN servo. Servoen forbindes til reguleringsarmen øverst på maskinen. Når armen føres i en retning øges omdrejningerne og maskinen køre i en omdrejningsretning. Når armen føres tilbage over midterpunktet ændres omdrejningsretningen og omdrejningerne øges igen.

Gemeni, dampmaskine med glider. ( 2 servoer )

 På denne maskine skal der bruges 1 servo til regulering af omdrejningerne, og 1 til frem/bak.

Her er 2 muligheder for at betjene skibet på samme måde som et el-drevet skib.

1. Hvis man har en af de nye fjernstyringer, som kan programmeres, kan man mikse 2 servoer sammen så det løse problemet.

2. Man kan og så købe et lille billigt relæ der kan løse problemet.

Dette lille relæ er fra ACtion R/C Elektronik.

Relæet tilsluttes til kanal 3 (normalt) og de 2 servoer tilsluttes som vist på diagrammet.