GPDR regler

Behandling af personoplysninger i Vallensbæk Modelskibs Klub

1. Vallensbæk Modelskibs Klubs dataansvar

Vallensbæk Modelskibs Klub behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige.

2. Foreningens formål med behandling af personoplysninger:

2.1. Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning

2.2. Som led i foreningens aktiviteter, kommunikation mv.

2.3. Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven

2.4. Administration af din relation til os

2.5. Administration af foreningens eksterne relationer

Vallensbæk Modelskibs Klub er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Vallensbæk Modelskibs Klub behandler personoplysninger i forbindelse med medlemsdatabasen, tilmelding til stævner og konkurrencer ol.

3. Medlemsdatabasen

Alle medlemmer i Vallensbæk Modelskibs Klub skal registreres i medlemsdatabasen med følgende oplysninger:

3.1. Navn, adresse, telefonnummer og email adresse.

3.2. Fødselsdato og køn af hensyn til klassifikation ved konkurrencer

3.3. Medlemmernes CPR-nummer registreres ikke i databasen.

3.4. For leverandører, kunder og personer, hvor foreningen har regelmæssige ind- eller udbetalinger, kan vi have bank- eller betalingsoplysninger.

Navneoplysningerne i databasen betragtes ikke som fortrolige. Der kan være lister med medlemmernes navne frit tilgængeligt f.eks. i forbindelse med stævner, andre arrangementer mm. Øvrige oplysninger i databasen betragtes som fortrolige og er kun tilgængelige for foreningens bestyrelse. Oplysninger fra databasen kan kun videregives med medlemmets skriftlige accept.

4. Billeder

I forbindelse med stævner, kurser, møder eller andre aktiviteter kan der blive taget billeder, der kan blive bragt i på hjemmesider og/eller på sociale platforme.

4.1. Portrætter vil kun blive bragt efter den portrætteredes godkendelse.

4.2. Genkendelige billeder af børn vil kun blive bragt efter forældres godkendelse. 4.3. Gruppebilleder, fællesbilleder, billeder fra aktiviteter o.l. bortset fra 4.1 kan blive bragt uden godkendelse.

4.4. Personer der ikke vil være med på billeder, skal informere herom og være behjælpelig med at foreningen respekterer dette.

5. Ansvar

Det er formandens ansvar at tilse, at nærværende retningslinjer overholdes.

Det er medlemmernes ansvar at alle oplysninger er registreret korrekt i medlemsdatabasen.

6. Dine rettigheder:

6.1. Retten til at blive oplyst om behandlingen af data (denne privatlivspolitik)

6.2. Retten til berigtigelse, sletning og indsigelse i egne personoplysninger

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til formanden.