Gastank

Gastank

Man kan vælge at tilpasse gastanken til den vandmængde der er på kedlen, så undgår man at beskadige kedlen hvis den løber tør for vand. Man kan også vælge at købe så stor en gastank man kan få plads til, og så selv holde øje med vandstanden, eller købe en vandpumpe som så efterfylder med vand medens skibet sejler.

2½” gastank fra Maccsteam

Gastanken er en kobberbeholder med en afgangsventil og en fyldeventil. Den fyldens med blandingsgas . 70% Brutane og 30% Propane (lightergas). Beholdere med 600 ml kan købes i alle byggemarkeder. Man kan også købe en speciel fyldeventil der passer til gasflaskerne.