Naviga regler

Her kommer der info om Naviga regler

Der kan dog ikke garanteres at der er gode adgangsforhold for dem som kunne have et handicap.