Både i Bella

Både i Bella

31.074 besøgende under hele udstillingen var da ikke så ringe endda, og de fleste af dem var forbi vor stand og det bassin hvor børnene sejlede med klubbens MTBer. Vi havde nogle hyggelige dage hvor der blev sejlet med egne skibe og bygget nogle af de modeller som vore sponsorer havde foræret os. Til alle jer der deltog, vil jeg gerne rette en tak for jeres indsats, for uden jer var det aldrig lykkedes at skabe de rammer om vor udstilling og vise vor interesse for denne hobby.

Under udstillingen byggede Bjørn to kanoer, som den sidste dag blev overrakt til Sara og Merethe fra Bella Center. De to piger var vore kontaktpersoner før, under og efter udstillingen, og mon ikke vi bliver inviteret til at deltage til næste år.

Claus