Hvad forgår der ved søen med de grøne flag

hej med jer,

Mange har spurt sig hvad sker med disse flag?

Svaret er meget nemt.

Jeg skrev til Banedanmark og spurte her kan i så se svaret:

Kære Thomas

Der skal på en del af det jordstykke, hvorpå søen er beliggende, udlægges en del af det jord, som bliver i overskud i forbindelse med etableringen af Den nye bane København-Ringsted. På dit medsendte kortudsnit kan man se den planlagte vold som følge af jordudlægningen. Rundt om volden er der tegnet en streg (den yderste hvide streg). Arealet mellem den yderste hvide streg og foden af volden er det areal, som skal bruges i forbindelse med transporten og udlægningen af jorden. Vi har på nuværende tidspunkt desværre ikke mulighed for nærmere at specificere, hvornår udlægning af jord på området vil ske, da det er op til den entreprenør, som har entreprisen i området. Udlægningen af jord kan således foregå i hele perioden fra nu frem til udgangen af 2016.

Det kan ikke udelukkes, at arbejdet i nærheden af søen vil påvirke jeres parkeringsmuligheder, samt at jeres adgang til søen i perioder vil blive besværliggjort. Vi kan dog oplyse, at der under hele perioden vil være adgang til søen, samt jeres platform.

Så medlemmer indstil jer på lidt til meget forstyrelese, jeg kan oplyse at begynder over for vores sø på den anden side af motorvejen i gang med at grave fra December 2013 til September 2014 men om jorden kun derfra kommer er de ikke helt klar over. læse mere på banedanmark.dk

hilsen

thomas