Ny redaktør

Som i nok har set i VMK bladet (Nr. 3/ 2012) har Bladet fået ny redaktør. Mogens Krohn har sagt ja til det store arbejde det er at redigere vores blad. Vi har godt nok vores hjemmeside, men der er nu ikke noget som at sidde med et rigtigt blad i hånden, tilmed i farver. Der er også en del medlemmer der ikke går på nettet, men som støtter op om klubben ved at betale kontingent. Jeg ved de glæder sig til at få bladet, så de kan se hvad der sker i klubben, og dem skulle vi gerne beholde. Så det er super godt at Mogens er trådt til.

Vi vil alle sige en stor tak til den afgående redaktør Frode som i en årrækker har redigeret bladet. Frode har været redaktør i 2 omgange, først i en lang årrække og senere da der opstod problemer i klubben, trådte han til med en hjælpende hånd. Så stor tak for det.

Nu må vi alle hjælpe til med at holde liv i bladet, for uden indlæg fra medlemmerne bliver det svært for Mogens at lave et godt blad. Skriv lidt om de oplevelser i har med vores hobby, det kan være et stævne/udstilling i har været til, eller skriv om det byggeprojekt i er i gang med. Det kan også bare være et godt foto inden for vores hobby.

I sender til den sædvanlige adresse: redaktoren@vallensbaekmodelskibsklub.dk