Nyt fra Redaktøren

Godt Nytår
Hermed et rigtigt godt Nytår, med håbet om et dejligt og konstruktivt 2013 i VMK regi.
Som ny redaktør, vil jeg meget gerne appellere til jer, at I tilsender mig materiale til vores blad, så der kan blive lidt interessant læsning i de kommende numre.
Det kan dreje sig om alt muligt, konstruktioner, oplevelser, gode råd, byggeprojekter o.s.v.
ALT har interesse, så kom bare an med ”stoffet”.
Deadline for næste nummer er d. 1 Februar 2013.
Mange hilsner fra
Redaktøren.
Jeg kan ALTID kontaktes på tlf: 43623108 eller mobil: 20726291
Mailadresser: mogens@familienkrohn.dk
redaktoren@vallensbaekmodelskibsklub.dk