Besøg på hjemmeside

Vores hjemmeside bliver brugt af klubbens medlemmer, men også af andre, der er interesserede i modelskibe.

Statistikken for besøg på hjemmesiden i 1. kvartal af 2013 er nu klar, og der er en positiv udvikling. Besøgstallene i 2012 lå typisk omkring ca. 200 besøgende i gennemsnit pr. uge, mens tallene for 1. kvartal 2013 ligger på ca. 250 besøgende pr. uge i gennemsnit.

Det er ganske tilfredsstillende.

Besøgende i 1. kvartal 2013
Besøgende i 1. kvartal 2013

Nu er målet for hjemmesiden ikke, at vi skal have flest mulige besøgende, men at hjemmesiden giver klubbens medlemmer den nødvendige information.

Endvidere er målet, at hjemmesiden også kan tiltrække nye medlemmer til klubben. Det sker blandt andet ved at hjemmesiden opdateres hyppigt med information om klubbens aktiviteter, og at den er nem at finde rundt på.

Har du forslag til forbedringer af hjemmesiden, vil webmaster meget gerne høre fra dig.