H U S K !!!! Generalforsamling

Ordinær generalforsamling 2014

Vallensbæk Modelskibsklub

Mandag den 1. December på Korsagergård

Vejlegårdsvej 121, 2625 Vallensbæk kl. 19.30

Traditionen tro spiser vi inden GF Stegt flæsk med persillesovs til en pris af 100,- kr. incl. 1 øl eller vand.

Tilmelding til Claus Fassel senest Onsdag d. 19 November, og husk, TILMELDINGEN til maden er bindende, spisningen starter kl. 18.30

Dagsorden:

           Valg af dirigent.

K.P.’s beretning til godkendelse

Kassererens regnskab fremlægges til godkendelse

           Valg af K.P. ( Claus modtager kun genvalg for 1 år )

Valg af 1 bestyrelsesmedlem ( Kurt Elleby trækker sig  )

Valg af 1 suppleant

Valg af revisor

           Indkomne forslag

           Eventuelt

           Formentlig afsluttes GF i god ro og orden senest kl. 22