Fra Generalforsamlingen

Til alle GF deltagere i VMK

DSCN9794

KP ( Claus Fassel) aflægger beretning

Først tak for valget, og en god aften.

Da Henrik af personlige årsager ikke nåede frem til Generalforsamlingen hvor han som vanligt skulle være Dirigent, spurgte Claus mig om jeg ville køre dirigent jobbet, jeg sagde ja, og glemte i den forbindelse et par væsentlige detaljer.

1. At generalforsamlingen jf. vedtægternes §6 er indvarslet rettidigt (I klubbladet udsendt i starten af Oktober.) skal indkaldes med 14 dages varsel, og kan derfor konstatere at den er indvarslet rettidigt.

2. At Thomas Reichert var referent.

Jeg skal beklage disse to manglende forhold, men glæder mig til godt og konstruktivt bestyrelses arbejde.

DSCN9797

Bent Roden fremlægger regnskabet.

DSCN9796

God Jul.

Med venlig hilsen

Jørgen Sørbye Friis