SD generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Skalamodelbåde Danmark

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Skalamodelbåde Danmark d 31. januar 2015. Det foregår i Vallensbæk på Pilehaveskolen, Horsebred, 2625 Vallensbæk.

Mødet starter kl. 13.00

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Kassereren aflægger revideret regnskab.
  4. Budget og kontingent
  5. Valg af formand.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  7. Valg af revisor og suppleant.
  8. Eventuelt.

Kom gerne med til dette møde og tag gerne et eller andet med som du syntes andre skal se..

Mvh

Formand

Skalamodelbåde Danmark

Thomas Thomsen