Referat fra Generalforsamlingen 2014

GF hos VMK den 1. december kl.19.30
Jeg vil først bringe dette som også står på hjemmesiden:
Først tak for valget, og en god aften.
Da Henrik W. Jensen af personlige årsager ikke nåede frem til Generalforsamlingen hvor han som vanligt skulle være Dirigent, spurgte Claus mig om jeg ville køre dirigent jobbet, jeg sagde ja, og glemte i den forbindelse et par væsentlige detaljer.
1. At generalforsamlingen jf. vedtægternes §6 er indvarslet rettidigt (I klubbladet udsendt i starten af Oktober.) skal indkaldes med 14 dages varsel, og kan derfor konstatere at den er indvarslet rettidigt.
2. At Thomas Reichert var referent.
Jeg skal beklage disse to manglende forhold, men glæder mig til godt og konstruktivt bestyrelses arbejde.
Jørgen Sørbye Friis
Referat:
Gennemgang af dagsorden.
Vores KP Claus Fassel startede med sin beretning for 2014.
Når vi ser tilbage på året der er gået, så syntes jeg det har været et godt år for VMK. Vejret var med os hele sommeren, vi slap for at Bane Danmark kom på besøg og ødelagde det for os, og der er heller ikke noget nyt om hvornår de vil begynde. Der er heller ikke noget nyt om flyting af vores container (Asger) fra vej og park som har været vores kontaktperson er stoppet og da Mogens ringede for at høre nyt om det kendte de ikke noget til sagen om containeren, de skulle så holde et møde senere og den nye ansvarlige ville forelægge det for kommunalbestyrelsen.
Vi har igen holdt sommer camp for 3 gang med børnene i kommunen, vi prøvende at pifte det lidt op med at grille pølser og uddele sodavand, men der kom kun 2 tilmeldinger, men børnene havde en god dag hvor de sejlede på vores naviga bane, og fri sejlads, der var også dampbåde samt nogle hurtige sejlende både, så alt i alt havde vi en god dag. Vi ville få kr.1.300,- for at dække vore udgifter til pølser og vand, vi prøvede at sætte beløbet ned, men budgettet var godkendt så vi fik de 1.300 kr.
Vores Åbenthus arrangement var godt med mange besøgende i det gode solskinsvejr. Kommunen havde sat 42 m2 telt op samt flag og borde, børnene sejlede med vores klubbåde, vi solgte øl, sodavand samt grillede pølser, det gav en overskud på ca. 1.000,-kr.
Vi har også været på rundvisning i Force. Hvor der bliver bygget mange modeller til forsøg i deres vindtunneler, de havde også bygget en model af Christiansborg i forbindelse med restaurering efter branden. Vi prøvede også deres skibssimulatorer så vi næsten var søsyge, den kunne det hele i storm og høj sø, tåge og regn, selv sne, det var en rigtig god oplevelse.
Så var vi i Ørestaden, hvor det regnede og blæste hele dagen den dag, her skulle vi også grille pølser med paraply over hoved.
Så har vi afholdt Mosens Dag i kommunen hvor det regnede da vi satte teltet op, men da vi åbnede begyndte solen at skinne, en rigtig god dag. Kommunen har fået ansat en ny ledende medarbejder i kultur og fritid forvaltningen, Mogens og jeg har været til møde med ham i forbindelse med Mosens Dag, og der kom han hen og hilste på os og spurgte hvor vi kom fra, da vi nævnte at vi kom fra VMK, sagde han at os havde han hørt en masse om, og var glad for at høre vi stillede op, så vi er velset i kommunen og det er da dejligt at høre.
Så har klubben købt nyt telt på 32 kvm. da det gamle er ved at være udtjent, der er begyndt at komme huller i stoffet. Teltet er ca. dobbelt så stort og bliver rejst på samme måde som det gamle, vi prøvede det første gang i Valbyhallen, hvor det tog sig godt ud. Angående Valbyhallen har vi tilmeldt os til efteråret og ikke til foråret til næste år.
Så er klubben i gang med at udtænke nye klub trøjer og cap’s, og der vil senere komme en bestillingsliste på vores hjemmes side. Vi har også fået nyt navn til websiden som er meget kortere end den gamle, det er: vmk-rc.dk, men begge navne fungerer endnu.Vi har også været til NM hvor vi fik 4 medaljer med hjem (2 guld, 1 sølv, 1 bronze) Bent Immertreu nr.4 og Ole Knudsen nr.6, til DM i år fik vi 13 ud af 21 medajler med hjem 5 guld, 5 sølv og 3 bronze
Ellers tak til alle jer der har støttet op om vores arrangementer.
Dette blev godkendt med applaus.
Kassereren aflægger sin beretning:
Bendt uddelte regnskab og budget, overskud på 10.000,-kr. (pengene er brugt til nyt telt) efterregnskabsslut. Bendt gennemgik regnskabet .
Budget blev også gennemgået, samme kontingent som sidste år.
Kommentar fra Lars: Trykning af bladet er dyrt.
Alt er blevet vedtaget med applaus.
Valg:
Formand: KP Claus Fassel er valgt igen med applaus.
Bestyrelsesmedlemmer: Kurt Elleby går ud af bestyrelsen, Jørgen Sørby Friis blev valgt med applaus i stedet.
Valg af Suppleanter: Ole og Steen stiller op igen, blev begge valgt med applaus.
Valg af revisor: Bent Immertreü stiller op igen, blev valgt med applaus.
Indkommende forslag: ingen
Eventuelt:

Bella Center kommer hvis alt går vel i 2016, husk klubmesterskab den 5.12 lørdag i svømmehal og julehygge den 7.12. på Korsagergård, siger vores KP Claus.
Dommerbroen ved søen, vil blive fjernet her snarest og en ny vil stå klar marts/april siger KP Claus Fassel iflg. aftale med Kommunen der betaler for den nye bro.
Claus kunne også oplyse at VMK har en facebook side hvor man også kunne følge med.

Jørgen Sørbye Friis takkede for ro og orden og kunne lukke GF ca. kl.20.30