Husk GF med spisning 8 December,NYT

Ordinær generalforsamling
Vallensbæk Modelskibsklub

Tirsdag den 8 December på Korsagergård
Vejlegårdsvej 121, 2625 Vallensbæk kl. 19.30

Traditionen tro spiser vi inden GF Stegt flæsk med persillesovs til en pris af 100,- kr.
Tilmelding til Mogens Krohn på tlf: 20726291 eller: best1@vmk-rc.dk

OBS !! Ny tilmeldingsdato

senest Fredag d. 4 december,

og husk nu TILMELDINGEN til maden er bindende, spisningen starter kl. 18.00
Dagsorden:
Valg af dirigent.
K.P.’s beretning til godkendelse
Kassererens regnskab fremlægges til godkendelse
Valg af ny formand ( Claus genopstiller ikke )
Valg af Kasserer
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Valg af 2 suppleanter
Valg af revisor
Indkomne forslag
Eventuelt

Forhåbentlig afsluttes GF i god ro og orden senest kl. 22