Referat fra GF

Referat fra generalforsamlingen (herefter kaldt GF) af Vallensbæk Modelskibs Klub fra tirsdag den 8.12.2015
Claus Fassel vores KP (Kontaktperson) hilste os velkommen kl.19.30.
Punkt 1: Dirigenten skal vælges, der er ikke kommet forslag fra GF, bestyrelsen forslog Carsten Paulsen, dette blevet godkendt med bifald fra GF.
Carsten Paulsen kunne konstatere at GF er lovligt varslet.
Punkt 2: Referent og stemmetællere skal vælges, til referent havde GF ingen forslag, men bestyrelsen forslog Thomas Reichert, som blev valg med bifald. Carsten V. Jensen og Jørgen Olsen meldte sig frivilligt som stemmetællere, og blev valgt med bifald.
Punkt 3: KP´s beretning: Når vi ser tilbage på året der er gået, så har vejret ikke altid været lige godt. Regatta i Hundige Havn den 31 maj var ikke det bedste vejr, regn og blæst, så vi fik ikke sejlet meget den dag, og ikke så mange tilskuere men ellers et godt initiativ af Greve RC og Hundige havn. Så havde vi vores Åbent hus, der havde vi rigtig godt vejr, kommunen stillede telt, samt borde og flagstænger op, der blev solgt pølser og vand, og det var rigtig godt besøgt. Vi har været på Dragør fortet med godt vejr og mange besøgende. Vi har afholdt Sommer camp, der var fire tilmeldte børn hvor vi grillede og de fik sejlet på vores Naviga bane, og de var gode til det, og de havde en god dag lige som os andre, DM blev afholdt på Bornholm, og mange havde taget en uges ferie, som vi alle nød på camping pladsen. Vi grillede og hyggede os om aftenen, vejret kunne vi ikke klage over, solskin fra morgen til aften, og en bade tur blev det også til. Selve DM gik også godt, rigtig god mad og mange flotte gaver i lotteriet. Så har vi været i Ørestaden, denne gang havde vi godt vejr, mange mennesker og nogle af børnene sejlede med vores sejlskibe, selv om der ikke var så meget vind. Ørestaden har hvert år en konkurrence med ænder, der skulle sejle i kanalen, man kunne købe et nummer som sad på Anden, de blev så sat ud i kanalen ca. 200 stk. hvor vinden skulle sende dem ned til målet, men vind var der jo ikke så meget af så det tog sin tid, der var mange flotte præmier blandt andet et weekend ophold på et af hotellerne med alt betalt. Ålsgårde: Her var det skidt vejr, regn blæst og vi skulle holde på teltet så det ikke blæste fra os, vi fik da sejlet i bassinet som var sat op, men god mad og underholdning med Kim Larsens musik. Dagen efter havde vi Mosens dag, det var blæsende så vi var nødt til at pakke teltet ned. Senere fik Mogens en mail fra Remi som er kulturkonsulent for kommunen, at på grund vejret satte han stor pris på at vi holdt ud, og gennemførte dagen med stor positivitet og gåpå mod, sådan en mail er dejlig at få, og det viser også at vi står godt i kommunen, så tak til jer der var med og gennemførte denne dag
Vores toilet ved søen er blevet renoveret, men skal lige have en overhaling inden det tages i brug. Mogens blev kontaktet af park og vej, om der var noget vi kunne tænke os at få gjort ved søen, de havde ryddet for græs rundt om søen og der vil blive klippet noget af alt det grønne rundt om øen, bænke som står ovre på den anden side vil blive ryddet og der vil blive plantet stauder. Mogens foreslog at der blev ryddet 2 meter ind i volden ved havnen og ned til broen hvor vi sejler, så det vil de gøre. Vi har søgt om et nyt lokale hvor vi kunne arbejde med vores maskiner, men fik afslag, da der var en foto klub der stod og manglede lokale de er så blevet nabo til os, men vi har fået et lokale overfor, som vi skal dele med kommunen og deres malerier, men rummet er stort så vi får 2 tredjedel af det.

Der er kommet regler for sejl race som kan læses på vores hjemmeside. Stor tak til alle som har båret VMK igennem 2015 og repræsenteret VMK udad til, både her i Danmark og i udlandet, og tillykke til dem der har fået medaljer. Vi har på forsiden af vores hjemmeside i venstre side, forneden fået to flag: Engelsk og tysk, her står det som står i introduktionsfolderne om klubben, at man er velkommen og må gerne komme forbi. Desuden har bestyrelsen besluttet at ændre totalt i vedtægterne da de skal tilpasses tiden, Jørgen Friis står for dette.
Lars Søby spurgte, hvor mange medaljer har klubben så vundet på Bornholm? Claus’s svar: 11.

Punkt 4: Kasseren gennemgik regnskabet, Lars Søby spurgte: ang. medlemstilskud hvad er det? Svar fra Bendt: Det kommer fra kommunen når vi deltager til NM, EM, VM eller Olympiade, i dette tilfælde er det kommet til VM i Ungarn for Bent Immertreu og Bendt Roden. En lille del kommer også fra kommunen da vi for tilskud til medlemmer under 25 år.
Ole Bødker spurgte: Hvor mange medlemmer er vi klubben? Bendts svar: 87 medlemmer p.t..
GF godkendte regnskabet med bifald.

Punkt 5: Budget og kontingent: Bendt Roden kunne fortælle at kontingentet forblev uændret. Han gennemgik budget.
Michael Bern-Martens spurgte: Har klubben så en stor tøj beholdning tilbage, når man trækker de udgifter og salg fra hinanden? Bendts svar: nej, vi har kun nogle kasketter, tilbage resten er udgifter til værktøj til tryk og brodering.
Ole Bødker spurgte: Hvad er dette en forsikring vi har? Bendts svar: er en indbo og skade forsikring hvis klubben ødelægger noget ved stævner, og evt. har indbrud i container og klublokale.
Budget og kontingent blev godkendt med bifald.

Punkt 6: Valg af formand eller kasserer. Dirigenten Carsten Paulsen forklarede at i år har vi en særlig situation, da Claus Fassel trækker sig og Bendt Roden som kasserer er normalt på valg.
Valg af formand hvem vil? GF er meget tavse, GF spurgte om bestyrelsen har en kandidat, ja det har de, Thomas Reichert vil gerne overtage det år for Claus Fassel, Thomas Reichert blev valgt med bifald
Valg af Kasserer, Carsten Paulsen spurgte om der er nogen som ønsker? Bob Bruun spurgte om det kun er tal eller er der også andre ting som ligger i dette? Bendt Roden svarer: nej, i år har der været meget andet også. Har arbejdet med overdragelse og samkøring af cvr register mellem vores domænenavn og klubben.
Michael Bern-Martens spurgte om vi ikke kan registerets hos Vallensbæk Kommune? Bendt Roden svar: det går ikke det SKAL være en person fra Bestyrelsen.Bendt Roden blev igen valgt med bifald.
Punkt 7: Valg af bestyrelsen, Bjørn Christiansen og Mogens Krohn er på valg, begge modtager genvalg, ingen andre blev foreslået så begge blev valgt med bifald.
Punkt 8: Valg af suppleanter: Ole Knudsen og Steen Høj Rasmussen er på valg. Bob Bruun meldte sig om man ikke kunne komme ind, så ønskede Ole Knudsen at trække sig. Thomas Reichert spurgte om Ole Knudsen ikke ville forsætte da vi jo sagtens kan have 3 suppleanter. Carsten Paulsen forklarede at så længe alle bestyrelsesmedlemmer er tilstede til møder, har de ikke stemmeret, men kan være med hvis dette ønskes. Herefter blev alle 3 valgt med bifald.
Punkt 9: Indkommende forslag: Carsten Paulsen kunne konstatere at der ikke er kommet nogen rigtige forslag og heller ikke nogen udretninger.
Punkt 10: Eventuelt: Claus Fassel fik ordet- Mogens stopper med bladet til næste år, men nogle i bestyrelsen syntes at man skal nå de magiske 100 blade, selvom der ikke kommer meget stof ind. Her blev der fra GF forslået nogle journalister, som hjælper med at hente stof, og skriver selv noget. Thomas Reichert fik ordet, og kunne sige at dette har man prøvet før, men det gik ikke ret længe.
Lars Søby: takkede for Claus Fassel’s arbejde, og ønskede tillykke til Thomas Reichert, VMK-RC Facebook skal så samarbejde med vores hjemmeside – Bjørn Christiansen: Den har intet med klubben at gøre – Ole Bødker: er et alternativ til bladet – Michael Bern-Martens: Facebook har en politik hvor, hvis man sender det forkerte til Facebook, bliver denne konto lukket, så derfor har klubben sin egen hjemmeside og dermed 100 % kontrol over denne og ikke Facebook – Mogens Krohn: er ok med for fra hjemmesiden informationerne til Facebook – Lars Søby: har lavet sin egen VMK Facebook side da vores VMK Facebookside ikke har svaret ham i 3 uger hvor han sendte et spørgsmål via Facebook til Bestyrelsen. Tallene taler for sig selv da hele verden er på min side og ser hvad vi laver – Michael Bern-Martens kom med en længere forklaring om Facebook som vi har i klubben og den afspejler vores hjemmeside – Carsten Paulsen: er med i en anden klub hvor de har haft samme problemer at et medlem har sin egen Facebookside som ligger meget tæt op af den som klubben har. Da klubben ikke haft kontrol over dette kunne der står nogle ting som ikke har været i interesse af klubben, men medlems egen holdning – Steen Høj Rasmussen: vi har et fint samarbejde, med kommunen hvis vi skriver noget på Facebook som er skadeligt, kunne dette have konsekvenser – Peter Larsen: Hvem bestemmer hvad der står på denne side? Svar fra Bestyrelsen, vores hjemmeside linker 100 % over til klubbens Facebookside – Carsten Paulsen: spørgsmål til Lars Søby, er der et filter på som tager snavset?, svar, ja det er der – Ole Larsen: har ikke været klar over at der findes 2 sider på Facebook med VMK – Ole Bødker: vi skal finde ud af hvad vi gøre at der er ikke 2 Facebooksider – Michael Bern-Marten:, hvorfor er der ikke nogle der bruger VMK Facebookside, har man spurgt Bestyrelsen om dette – Bjørn Christiansen: der findes ikke noget hvor alle kan komme med indlæg på vores Facebookside – Lars Søbye: har været med vilje at lægge sig op til vores(VMK) Facebook side er jo reklame – Bjørn Christiansen: til Lars Søby, vil du kalde din side noget andet? Svaret, nej. (efter en kort liveligt diskussion som kunne godt har ført til noget, indgreb Carsten Paulsen som forbød begge herrer at tale). Carsten Paulsen: til Lars Søbye, venligst skriv et brev til bestyrelsen med forslag og hensigter – Lars Søbye, NEJ, bestyrelsen kan indkalde mig til et møde – dette vil bestyrelsen så gøre.

Jørgen Friis, selve vedtægterne skal gennem gås og ændres hvem ville være med? Bob Bruun ønsker at deltage, Thomas Reichert ønskede at blive holdt opdateret om dette, og forslog Michael Bern-Martens, som sagde ja.
Ole Larsen, Kan der være flere annoncer i bladet, Mogens Krohns svar: Ja men der mangler stof til bladet.
Lars Søby, Har bestyrelsen et sponsor udvalg? Bestyrelsens svar, nej.
Peter Larsen, Mogens du har ikke stof nok til bladet er det derfor du stopper? Svar, ja.
Ole Larsen, hvis bladet stopper, hvad så med dem som ikke kommer og kun har bladet at holde sig til?
Michael-Bern-Martens, Mogens har arbejdet meget for bladet, kan der ikke være flere som skriver til bladet så som journalister?
Steen Høj Rasmussen, Det er det samme i alle klubber.
Lars Søby, er ved at oprette et viking logo som er i eps programmet, vil prøve at lave en databank hvis man har interesse for klistermærke.
Ole Bødker, Journalister bliver det til noget? Bestyrelsen, vi tager dette op på det næste bestyrelsesmøde.
Carsten Paulsen spurte om der er flere, nej, så kunne han lukke GF, takkede for god ro og orden kl.21.00
Hilsen referent
Thomas Reichert