Totalforsvarscenter Værløse

Totalforsvarscenter Værløse er en forening, der ønsker at omdanne den tidligere Flyvestation Værløse til et aktivt, historisk center med alt inden for Totalforsvaret i Danmark fra ca. år 1830 og frem til i dag; herunder speciel fokus på 2. Verdenskrig og Den Kolde Krig.

Mission

Endvidere er det foreningens mission, at virke til gavn for børn, voksne og familier, således at alle kan samles om fælles aktiviteter og oplevelser uanset om miljø, arv, sygdom eller andre forhold har resulteret i, at den enkelte føler sig socialt isoleret eller ekskluderet. Foreningen skal gennem opfyldelse af formålet søge at give den enkelte et bedre liv, tilhørsforhold og fællesskab samt fremme tolerancen overfor forskellighed.

Mål

Målet med centeret er, at det er et levende center, hvor alle de køretøjer, flyvemaskiner, effekter m.m. fungerer og bliver brugt. Centeret ønsker ikke “døde ting” udstillet i glasmontrer.

Hvorfor er det interessant for mig?

Som tidligere nævnt, vil Totalforsvarscenter Værløse vise og demonstrere de udstillede effekter. Men der er visse ting, som ikke kan vises på grund af publikums sikkerhed eller fordi tingene ikke længere findes.

Derfor har Totalforsvarscenter Værløse som de første i verden oprettet en visualiseringsafdeling, som har til opgave at vise publikum, hvordan tingene forgår – fx hvordan Københavns Brandvæsen arbejdede i den indre by omkring år 1930, når der var ildebrand.

For at give publikum indblik i hverdagen forskellige steder i Danmark, opbygges der et antal modelbyer i skala 1/14. Alle huse bliver opbygget i mursten og tegl lavet på eget teglværk. De anvendte køretøjer er alle skalakorrekte modeller med radiostyring og har de samme funktioner som originalen. Dermed kan publikum komme tæt på fx en gaseksplosion i en københavnsk lejlighed uden at publikums sikkerhed sættes over styr.

Der vil også blive opbygget en skalamodel i skala 1/14 af en dansk havneby i centerets store sø komplet med huse, veje og havn, således at en SAR-aktion kan vises for publikum. Her vil alle køretøjer være i skala 1/14 og alle anvendte fartøjer vil være i skala 1/14.

Kan jeg sejle med min model?

Ja! Når der ikke udføres demonstrationer for publikum, kan medlemmer af Støtteforeningen få mulighed for at sejle i søen med deres modeller, såfremt modellen er i skala 1/14 – 1/16.

Men det kræver, at du melder dig ind i Støtteforeningen.

Hvis du ikke har et modelskib i skala 1/14 – 1/16, men alligevel synes, at det er en god ide at bruge den nedlagte Flyvestation Værløse til ovenstående, så meld dig ind alligevel – dit medlemskab gør en forskel!

Hvad koster det?

Det er gratis at være medlem af Støtteforeningen.

Hvad gør jeg for at blive medlem?

Du klikker på dette link!

Mere information

Hjemmeside om Totalforsvarscenter Værløse.

Tak for din opmærksomhed.

Med venlig hilsen
Totalforsvarscenter Værløse

Michael Bern-Martens
Næstformand