Hvem kommer med til GF i Landesorganistionen? og ønsker at spise med os?

Hermed indkalder vi til

den Ordinær Generalforsamlingen Lørdag den 28.01.2017 til kl.13.15

adressen: Stamholmen 193E, 2650 Hvidovre.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, stemmetæller og referent.

2. Formandens beretning.

3. Kassereren aflægger revideret regnskab.

4. Budget og kontingent.

5. Behandling af indkomne forslag: ingen p.t.

6. Valg af formand: Thomas Thomsen

7. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

bestyrelsesmedlem: Sune Nielsen,

                               suppleant: Christian Krogsgaard,

8. Valg af revisor og -suppleant

revisor: Ole Knudsen,

9. Eventuelt.

Hvis i ønsker at spise med os kl.12.30 frokost (4 styk smørrebrød) dette koster 50,-kr.

SD giver, øl, sodavand og kaffe.

Det kræver dog  at du melder dig til hos mig: thomas@vmk-rc.dk .

ThomasR, Steen Høj, Bent I, Carsten P., Ole K., Ole E., Claus F. ReneW, Mogens K., BendtR, Bjørn og lars

for dem som er ryger er der udenfor masser af plads, der må ikke rygges indendørs.

På bestyrelsens vejene

Thomas Reichert