Oprensning af søen NYT 27/2 !!!

Så er HOFOR gået i gang med at oprense vores sø. Hede-Danmark der står for projektet har lagt adskillige tons grovflis på p-pladsen og der er lagt køreplader helt ned til søen.

Jeg vil så dagligt køre derned og tage billeder, så I kan følge lidt med i projektet.

De påtænker at gå i gang med at tømme søen d. 8 februar, lidt afhængig af vejret.Billederne kan følges på dette link: Billeder

Se også Kommunens hjemmeside som Thomas har fundet.HER

Fredag d. 10 februar, er der ved at blive anlagt en ny kørevej til de store lastbiler, og under kørepladerne er der lagt ca. ½ meter grovflis. Søen er p.t. tømt for ca. 25 cm. vand.

Tirsdag d. 14 februar kommer der Danmarks p.t. største gravemaskine af sin art, og gør klar til rensningen af selve søen, der vil finde sted fra på torsdag/fredag iflg. Hede- Danmark. Den er 4½ m. bred og har et udlæg på 19 meter.

Hede-Danmark der står for oprensningen, har ikke fået svar fra kommunen på vandprøverne endnu, så derfor bliver der ikke pumpet vand væk p.t. De forventer at begynde at køre sedimentet ( slammet ) væk fra på mandag d. 20 februar.

Ishøj Kommune der har med miljøtilladelser at gøre i vores kommune, er IKKE vendt tilbage med den endelige godkendelse. Så HOFOR har været nødt til at minimere sugningen af søen og der er blevet gravet en rende i asfalten så slangen kan ligge der. Vi håber at Ishøj snart  kommer ud af busken, så søen kan blive tømt.

Søndag d. 19 februar kl. 12.25 er søen næsten helt tømt for vand.

Tirsdag d. 21 februar, så køres der slam væk. Og der arbejdes i havnene med at få renset slammet ud. STOR tak til Steen Høj, Bendt Roden og Lars Giese for hjælpen. Vores STORE havn er fuldstændig renset op, mens den lille havn må vente, da slammet kom lige så hurtigt tilbage i havnen som vi skovlede det ud.

Tak til Bendt Roden og Claus Fassel for hjælpen med at få renset den lille havn, nu er begge renset så godt det kan lade sig gøre. Ca. 6 tons slam er skovlet ud af havnene.

23 februar. Kommunen benytter sig af den lave vandstand, og beskærer træerne på den store ø op mod Vallensbæk Torvevej.

24 februar. Den STORE gravemaskine med det store udlæg, er nu færdig ved søen og er kørt væk. Se lige den store ø efter den er blevet beskåret.

27 februar. Så ryddes der op ved søen. Nu mangler der blot “LIDT” vand.

Redaktøren