DM Møde mandag den 27.03 lige efter den ekstra gf

Ang. DM som vi afholder fra lørdag den 19.-20.august i år.

Skal vi gerne bruge nogle hænder: se den foreløbige arbejdsplan, den kan ændre sig endnu.

Onsdag den 16.08:

kl.17.17 banen gøres klar, alle kanterne klippes også ned mod vandet fra den gamle havn helt forbi den sidste bro.

Torsdag den 17.08.  kl.9  Morgenmad, opsætning af div. ting., afhentning af toiletvogne måske, installation af el + vand, klargøring af alt, opsætning af telte.

Fredag den 18.08.: fra kl.9.00 morgenmad og fortsættelse af klargøring.

fra kl. 12.00 -20.00      Ankomst på pladsen (deltagerne)

fra kl. 12.00                 Fælles frokost for alle hjælperne: Smørrebrød, egen betaling.

fra kl. 18.00 -19.30      Byggebedømmelsen af skibe(klasserne F4b-c og F2 klasserne)

Fra kl. 19.45 -23.00      Hyggeligt samvær med fælles spisning

Lørdag den 19.08:

fra kl. 08.30 -08.55      Skippermøde

fra kl. 09.00 -09.15      Åbning af DM af  ?

fra kl. 09.15 -12.15      Sejlads nr.1

fra kl. 12.15 -13.00      Pause/frokost

fra kl. 13.00 -16.30      Sejlads nr.2

fra kl. 16.40 -18.00      Sejlads med sejlskibe SSR eller noget andet

fra kl. 19.30 -23.00      Spisning for de tilmelde ?

fra kl. 23.00 – ?            Natsejlads

Søndag den 20.08:

fra kl. 09.00 -09.15     Skippermøde

fra kl. 09.15 -12.15     Sejlads nr.3

fra kl. 12.15 -12.45     Omsejlads, hvis nødvendig

fra kl. 12.45 -13.30     Pause/frokost

fra kl. 13.30 -14.00     Medajle overrækkelsen af ?

fra kl. 14.25 –  ?          Hjemrejse

fra kl.15.00-19.00 nedpakning af tingene.

Mandag den 21.08.- kl.9-16-nedtagning og generelt oprydning, frokost sammen.

Tanken er også at Tina´s pølser kommer med en vogn lørdag og søndag og sælger mad.

Vi vil holde os til kaffe, kage, sodavand, øl og is.

Overnatning/camping forgår på p-pladsen og græs areal omkring.

Nu til det med hænderne, vi har nogle områder hvor der skal gøres noget.

Kantine: telt, indkøb, salg,oprydning,bord-bænke, parasoller, is, morgenmad?

Teknik: værksted, strøm, generator, højtaler, telt, vand

Udstilling: telt, opsyn, nedtagning/opsætning, vagt

Festudvalg: bestilling af mad, indkøb, opdækning, oprydning, lotteri, musik, drikkevare

Reklame:  aviser, opslag, mærkater, bluser, fjernsyn, lokal, firma

Film og video: tv fremvisning, fotovæg,

Opvisning: her skal jeg nok lige forklare noget på mødet.

Camping: strøm, orden, opsyn, el+vand, skrald, afmarkering, brand ting, samarit

Toilet: el+vand, tøming, gennemgang af dem efter nogle timer

Infostand: alt om klubben og div. Ting.

Alt ovenstående vil blive gennemgået og forhåbentlig melder nogle sig frivilligt den 27. marts 2017 lige efter den ekstraordinære Generalforsamling.