Mandag 3. april kl.19.19

efter opfordring af flere medlemmer vil jeg holde noget infomøde ang. klasserne og alt andet ang. DM, vi kommer til at tale om inddeling af klasserne, landsorganisationen, hvem kan deltage  o.s.v..

kom med alle mulighede spørgsmål ang. dette.

Hvis du vil hvide mere skal du komme og deltager.

hilsen ThomasR