SD ekstraordinær generalforsamling lørdag den 13.10 kl11

Hvem vil med til dette? Bliver holdt i det fynske.

Se indbydelsen… hvis du vil med kontakt vores kasserer Bendt Roden på mailto:kasseren@vmk-rc.dk  

Eller til: Ole Knudsen på: best2@vmk-rc.dk

Vi prøver at køre sammen i bilen/bilerne da klubben betaler broafgift og brændstof. Mødet foregår her:

Gelsted Kro Søndergade 1 5591 Gelsted

Husk at tilmelde dig til Thomas Thomsen vedr. frokost som man selv betaler på tlf: 28491782

Dagsorden kan ses her skalamodelbaade

På bestyrelsens vegne

ThomasR