Indkaldelse til vores ordinær generalforsamling

Indkaldelse til vores ordinær generalforsamling i Vallensbæk Modelskibs Klub

Tirsdag den 04.12.2018 kl.19.30 på Korsagergård i stuerne på 1. sal , Vejlgårdsvej 121, 2625 Vallensbæk

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Valg af dirigent.
 3. Valg af en referent.
 4. Bestyrelsens mundtlige beretning
 5. Kassererens reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
 6. Fremlæggelse af budget
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Valg af formand eller kasserer. Formanden og kassereren vælges for to år, så formanden vælges i lige år og kassereren i ulige år.                                    (formand Thomas Reichert genopstiller)
 9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer som vælges for to år. Et medlem vælges samme år som formanden og to medlemmer samme år som kassereren.                      (Ole Knudsen kan genvælges)
 10. Valg af 1. og 2. samt evt. 3. suppleant
 11. Valg af revisor samt revisorsuppleant, som vælges for et år.
 12. Indkomne forslag.  p.t.1. En snak om hvad sker der i SD. (skalamodelbåde Danmark, vores landsorganisation)
 13. Eventuelt

Hvis du har lyst og vil spise med os kl.18.00 på Korsagergård er prisen 125,-kr. for

Stegt flæsk (8 skiver/person)med persillesovs og hvide kartofler.

Tilmeldingen er bindene og skal meldes til formand@vmk-rc.dk, betales til klubbens mobilpay = kassereren

De tilmelde er: ThomasR, ClausF, CarstenP, OleK, MortenS, Mogens K., HenningL, BjørnK, JanF, JohnnyH, JenaCG, EjnarH, OleE, Sanne og Hans Peter,

på bestyrelsens vejene

Thomas R