SD Generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i

Skalamodelbåde Danmark

d. 19. januar 2019 kl. 13.00

i VMKs lokaler:  Pilehaveskolen, Horsbred, 2625  Vallensbæk

Dagsorden i henhold til vedtægter af 30. januar 2016:

  1. Valg af dirigent, stemmetæller og referent.
  2. Formandens beretning.
  3. Kassereren aflægger revideret regnskab.
  4. Budget og kontingent.
  5. Behandling af indkomne forslag  –  se bilag.
  6. Valg af Formand eller Kasserer.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  8. Valg af revisor og suppleant.
  9. Eventuelt.

Umiddelbart efter generalforsamlingen afholdes der bestyrelsesmøde.

Der er fællesspisning kl. 12.30.   Såfremt man ønsker at deltage (3 stk. smørrebrød, pris?) skal dette meddeles på tlf.:  20258580

Med venlig hilsen

Thomas Thomsen