Klasserne som vi sejler i år til den Åben DM

Hej med jer,

Vi prøver at for så mange som muligt med til at sejler i år og du behøver ikke og være i en klub eller organiseret.

Denne Åben DM 2020 forgår fra den 21.08.-23.08.2020 i Rønne på Bornholm.

Indbydelsen kommer senere i Februar. Se mere under fanebladet Mesterskaber og så Dansk Mesterskab her på hjemmesiden.

Hvis du har spørgsmål kontakt mig på mail mailto:thomas@vmk-rc.dk

 

Klasserne som vi sejler i år på 2020 Bornholm. Vi åbner klassen når der er 3 deltager i hvert klasse.

Skibe som er RTR(ready to run) eller ART (almost ready to run) deltager kun i Klassen F4-A inddelt i længde.

Modelklasser som vi sejler i år 2020 er i blåt

Modelkategorierne i F-NS er opdelt i følgende modelkategorier og modelgrupper:

Gruppe F2

Klasse F2      Naturtro skibsmodeller som er bygget i nøjagtig skala efter teknisk dokumentation og ikke af et byggesæt.

Klasse F2-A    Naturtro skibsmodeller i nøjagtig skala og med en længde på op til 899,9mm.

Klasse F2-B    Naturtro skibsmodeller i nøjagtig skala og med en længde fra 900 og op til 1399,9mm.

Klasse F2-C    Naturtro skibsmodeller i nøjagtig skala og med en længde på over 1400mm.

Gruppe F4

Modeller som er bygget af aktuelle byggesæt der kan eller har kunnet fås i handelen. Som byggesæt gælder også færdige materiale sæt og modeller, som bærer alle kendetegn og grundelementer for et skib og er øjensynligt færdig udført.

Klasse F4-A  Modeller som er bygget af et byggesæt eller færdigt byggesæt og modeller, som bærer alle kendetegn og grundelementer for et skib,

samt industrielt færdigt byggede modeller (RTR= Ready To Run, ARTR= Almost Ready To Run) og blot afvikler en konkurrence sejlads.

Klasse F4-A-0 Modeller, på op til 419,9mm stævner i Danmark, som afvikler en konkurrence sejlads. 

Klasse F4-A-1 Modeller, fra 420mm og op til 699.9mm ved stævner i Danmark, som afvikler en konkurrence sejlads. 

Klasse F4-A-2 Modeller, på mellem 700 og 999,9mm ved stævner i Danmark, som afvikler en konkurrence sejlads. 

Klasse F4-A-3 Modeller, på over 1000mm ved stævner i Danmark, som afvikler en konkurrence sejlads. 

Ellers er der International kun en Klasse F4-A 

Klasse F4-B Modeller som er bygget af et byggesæt eller et færdigt material sæt og modeller, som bærer alle kendetegn og grundelementer for et skib                           og afvikler en konkurrence sejlads og en byggebedømmelse.

Klasse F4-B-0 Modeller, på op til 419,9mm stævner i Danmark, som afvikler en konkurrence sejlads med byggebedømmelse.

Klasse F4-B-1 Modeller, fra 420mm og op til 699.9mm ved stævner i Danmark, som afvikler en konkurrence sejlads med byggebedømmelse.

Klasse F4-B-2 Modeller, fra 700mm og op til 999.9mm ved stævner i Danmark, som afvikler en konkurrence sejlads med byggebedømmelse. 

Klasse F4-B-3 Modeller, fra 1000mm og op til ??mm ved stævner i Danmark, som afvikler en konkurrence sejlads med byggebedømmelse. 

Ellers er der International kun en Klasse F4-B.

Klasse F4-P Modeller som er bygget af et plastbyggesæt som findes i handelen og skal udføre en sejlads og en byggebedømmelse. Modellen må gerne                           forbedres på bestemte områder med andre materialer. Skroget og dækket skal dog stamme fra plastbyggesættet.

Klasse F4-P-0 Modeller, på op til 419,9mm stævner i Danmark, som afvikler en konkurrence sejlads med byggebedømmelse.

Klasse F4-P-1 Modeller, fra 420mm og op til 699.9mm ved stævner i Danmark, som afvikler en konkurrence sejlads med byggebedømmelse.

Klasse F4-P-2 Modeller, fra 700mm og op til 999.9mm ved stævner i Danmark, som afvikler en konkurrence sejlads med byggebedømmelse. 

Klasse F4-P-3 Modeller, fra 1000mm og op til ????mm ved stævner i Danmark, som afvikler en konkurrence sejlads med byggebedømmelse. 

Ellers er der International kun en Klasse og den er ændre til navnet F4-C. 

Klasse F4-DK Alt som kan sejler, fantasi ting/skibe , træsko, kurve, malerspand, badekar eller lignede.

Klasse F4-DK-1  Modeller op til 699,9mm, ved stævner i Danmark, som afvikler en konkurrence sejlads. 

Klasse F4-DK- Modeller fra 700mm op til ???? mm, ved stævner i Danmark, som afvikler en konkurrence sejlads. 

Klassen F4-DK findes ikke international. 

Gruppe F-DS

Klasse F-DS  Naturtro og vellignende dampskibe fremdrevet med skrue, hjul på siden eller i hækken. Fremdriften skal foretages af en fuldt                                              funktionsdygtig stempeldampmaskine (en eller flere cylindre) eller dampturbine. En elektrisk starthjælp til enkeltcylindre- og                                              ekspansionsmaskiner for at overvindedødpunktet er tilladt.

Klasse F-DS-1   Dampskibe op til 699,9 mm, ved stævner i Danmark, som afvikler en konkurrence sejlads.

Klasse F-DS-2   Dampskibe fra 700mm op til 999,9mm, ved stævner i Danmark, som afvikler en konkurrence sejlads.

Klasse F-DS-3   Dampskibe fra 1000mm op til ????mm, ved stævner i Danmark, som afvikler en konkurrence sejlads. 

Ellers er der International kun en Klasse F-DS og med byggebedømmelse.

Gruppe F6/ F7

Klasse F6/ F7 – Naturtro og vellignende modeller af skibe og både beregnet til at udføre manøvrer udført af hold (klasse F6) eller af en enkelt deltager                               (klasse F7). I sammenhæng hermed kan også deltage modeller af anlæg når disse blot har et tilhørsforhold til de benyttede skibs- eller                               bådtyper (f.eks. flydekraner, boreplatforme, havneanlæg til omladning, sandsugere, opmudrings fartøjer osv.).