Standernedtagning d. 27 september kl. 10.00

Vedr. Standernedtagningen, har vi af Kommunen fået tilladelse til at afholde denne, men under skærpede omstændigheder. Vi må igen max. være 50 personer og skal iøvrigt overholde myndighedernes krav og henvisninger

 Det skal tilføjes at AFSTAND mellem medlemmerne SKAL overholdes, ligesom klubben vil anskaffe nogle flasker med håndsprit til brug nede ved søen.

Brug nu fornuften og hold afstanden samt krammeforbuddet, så vi ikke render ind i forbud hverken fra myndighederne eller Kommunen.

Ved fremmøde af mere end 50 personer, vil der blive adgangsbegrænsning.

Dog bliver der IKKE kage samt morgenbitter, ej heller salg af vand og øl til medlemmerne. Men trop alligevel op og få en dejlig formiddag ved søen. Evt. drikkevarer må I selv medbringe.

Bestyrelsen