Åbningssejllads 2021

Så blev det endelig tid til at vi igen kunne mødes ved søen til nogle hyggelige timer.

Der var mødt ca. 30 klubmedlemmer op og Bestyrelsen havde hejst flaget og sat signalflagene op, der var også sørget for borde til skibene.

Thomas holdt en lille tale for at markere at nu startede vi med at sejle, han havde også sørget for lidt til halsen og masser af kager, dejligt at komme i gang igen.