Indkaldelse til vores GF tirsdag den 07.12.2021

Hej med jer,

Hermed indkaldelsen til vores ordinær generalforsamling. kl.19.30, på Korsagergård, Vejlegårdsvej 121, 2625 Vallensbæk i stuerne.

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Valg af en referent
 3. Valg af dirigent.
 4. Bestyrelsens mundtlige beretning
 5. Kassererens reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
 6. Fremlæggelse af budget
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Valg af formand eller kasserer. Formanden og kassereren vælges for to år, således at formanden vælges i lige år og kassereren i ulige år.
 9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer som vælges for to år. Et medlem vælges samme år som formanden og to medlemmer samme år som kassereren.
 10. Valg af 1. og 2. samt evt. 3. suppleant
 11. Valg af revisor samt revisorsuppleant, som vælges for et år.
 12. Indkomne forslag
 13. Eventuelt

 

Vi spiser kl. 18.00 stegt flæsk med hvide kartofler og persillesovs, vil du være med kontakt formanden eller send ham en sms eller e-mail mailto:thomas@vmk-rc.dk – gerne med tekst “Ja tak stegt  flæsk”. Der ville være 7 stykker flæsk til/hver for en pris til 115kr. betales til formanden forud kontant eller mobilPay.

de tilmelde er: ThomasR, ClausF, JanF., Mogens K., Hanspeter+Susanne, BendtR, Peerjan, LarsG, Bjørn, Ejnar, JohnnyH, BobB, Steffen, Max, Morten S, henningL

på vegne af bestyrelsen Formanden