Referatet fra GF er kommet

Kære medlemmer,

Mange tak for en god aften og hermed referatet fra MortenS.

Denne kan findes her; Referart generalforsamling. VMK 2022

Kommentar til referatet fra mig er:

under punkt bestyrelsens beretning står under punkt Byggeafterne også dette her:

Omvendt så kunne fremmødet til onsdagssejladserne godt være højere.
En medvirkende årsag kunne være at nogle af medlemmerne sejler i
Roskilde denne dag.
Bestyrelsen vil se på hvad er kan gøres for at øge fremmødet.

Man skal ikke misforstår dette, dem som sejler i Roskilde. Jeg/vi kan godt forstår

at man gøre dette og har ingen problemer med dette.

I bestyrelsen skal vi bare finde ud af hvad vi gøre med sejlads om onsdag ved søen.

Sådan skulle dette har været sagt, beklager.

Hilsen Formanden