Ordinær generalforsamling

Ordinær Generalforsamling Vallensbæk Modelskibs Klub

Tirsdag d. 6 December, Korsagergaard, Vejlegårdsvej 121, 2625 Vallensbæk kl. 19.30

Traditionen tro spiser vi inden GF Stegt flæsk med persillesovs til en pris af 100,00 kr. Tilmelding til Thomas Reichert senest fredag d. 25 november, og husk nu, tilmeldingen er BINDENDE, spisningen starter kl. 18.00.

Dagsorden:

Valg af dirigent

Formandens beretning til godkendelse

Kassererens regnskab fremlægges til godkendelse

Valg af Formand

Valg af 1 bestyrelsesmedlem

Valg af 1 suppleant

Valg af revisor

Indkomne forslag, herunder forslag til ændringer af vedtægter ( se efterfølgende indkaldelse )

Eventuelt.

Forhåbentlig afsluttes GF i god ro og orden senest kl. 22.00

 

Tilmeldte for spisning: Thomas, Bjarne, Claus F, Mogens, Kurt, Bendt R., hans Peter, Carsten P., Ole K, Peter L., Jan Fred., Jean Claude, Morten, Lars G., Jørgen O., Peer Jan, Jørgen Fred.,