Mail fra Hundested Motortræf.

Nedenstående mail har vi modtaget fra Hundested. Dejligt at vores deltagelse er så påskønnet.

Hej Folmer og Thomas

Hils venligst alle der deltog i Hundested i år og sig tak for jeres medvirken til endnu en god oplevelse, som vi har fået megen ros for.

Arrangørgruppen har nu evalueret og fastlagt de foreløbige rammer for næste års træf der bliver den 30.aug. – 1. sep. 2019.
På baggrund af jeres flotte opbakning med mange deltagere og mange flotte fartøjer har vi besluttet at synliggøre og markedsføre modelskibstræffet som en selvstændig aktivitet søndag den 1. september (gerne igen fra 10 men gerne helt frem til kl. 15). Men naturligvis stadig som en del af Hundested Motor Træf.
Endvidere påtænker vi at flytte arrangementet over i Fiskerihavnen, hvor det øvrige træf for de store skibe holder til, og hvor vi har en bar og et stort øltelt til publikum.
Vi har en flydescene som vi lægger over i Fiskerihavnen og som I kan benytte til søsætning af jeres fartøjer.

Reserver derfor gerne datoen 1. sep. 2019 nu og fortæl jeres medlemmer at vi glæder os til at byde dem velkommen igen.
(Og vi skal nok få styr på frokostarrangementet næste år).