Vedr. kørselsforbuddet til søen.

Da der har været flere henvendelser angående kørselsforbuddet ned til vores sø, skal vi her kraftigt understrege at det IKKE er bestyrelsen der har vedtaget dette. Det er på grund af de MEGET store hjulspor der blev lavet d. 29 marts i år. Dette forbud vil indtil videre være gældende, til Kommunen igen giver tilladelse. Vi kan godt forstå ulemperne ved dette, men må også tage hensyn til Kommunens retningslinier, der måske kunne være et TOTALT kørselsforbud i fremtiden. I forbindelse med Åbent Hus samt DM vil der være åbent for at køre ned og læsse af, men parkering vil stadig være forbudt. Skulle nogle have behov for at få transporteret skibe derned, så giv et praj til en af os i Bestyrelsen, så vil vi hjælpe jer. ( Vi har en ladvogn i containeren )

Samtidig vil Kommunen i den kommende tid være at finde dernede med store køretøjer, men det er p.g.a. at de skal til at jævne ud til vores kommende Bålhytte. Kæde samt stolper ved indgangen vil også komme på plads inden længe. Vi får så en hængelås i den ene side, og Kommunen i den anden.

Alt ovenstående er naturligvis kun hvis der er TØRT og forsvarligt at køre på græsset.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen