Nyt om kørsel til søen.

Angående kørsel på græsset ned til vores sø.
Vi har nu indgået en aftale med Vej og Park i Vallensbæk Kommune.
Der kan så snart Kommunen har sat stolper og kæde op igen køres ned til søen, men kun for at læsse af. Kæde og stolper bliver monteret inden for ca. 2 uger fra nu af.
Det skal pointeres at PARKERING af biler ved søen IKKE mere må finde sted.
Dog undtages biler med Handicaptilladelse, men der må max. parkeres 3 biler, de evt. resterende skal omg. køre op på P-Pladsen efter aflæsning.
Ovenstående gælder naturligvis KUN hvis forholdende tillader det, altså hvis der er meget vådt og blødt, vil kæden IKKE blive taget af, og dermed vil kørsel derned ikke være mulig.
Hvis medlemmer alligevel kører derned og laver hjulspor i græsset, vil det være det pågældende medlem der selv må retablere græsset og få dækket hullerne. Hvis det ikke sker, vil Kommunen sende en regning til vedkommende for retablering.
Vallensbæk d. 1 juli 2019
Bestyrelsen